TheJOB Corporate

เดอะจ๊อบคือ ดิจิตอลจ๊อบมาเก็ตเพลส แพลทฟอร์มใหม่ที่ช่วยให้การหางานและการหาคนเป็นเรื่องง่ายๆ เดอะจ๊อบเสนอบริการเหนือระดับที่ เป็นทั้งเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น มี iProfile ทำงานเชื่อมต่อออนไลน์ระหว่าง ธุรกิจ งาน และโซเชียลของคนทำงานจึงไม่ต้องเสียเวลาทำการค้นหาเมื่อต่างฝ่าย เพียงเลือกงานที่สนใจหรือคนที่เหมาะสมกับงานจาก matched list ( มี % match คำนวณมาให้) ตอบสนองในการบริหารต้นทุนค่าลงประกาศงาน เมื่อธุรกิจสามารถลงประกาศงานได้โดยไม่จำกัดจำนวนในทุกแพคเกจ และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเวลาของทั้งสองฝ่ายมื่อมีระบบ Digital Engagement ใช้แจ้งเตือน ติดตาม ส่งข้อความ และเก็บทุกข้อมูลของการติดต่อกัน ตั้งแต่ทำการติดต่อ ทาบทาม ตอบรับ ไปจนถึงการนัดหมาย เพื่อการสัมภาษณ์งาน

เดอะจ๊อบยังอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้วย Digital Recruiting Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตั้งแต่

Help solve and improve every step of search and recruiting.

 • การไม่จำกัดจำนวนตำแหน่งงานที่ลงประกาศ.ในทุกแพคเกจที่เลือกสมัคร โปรดตรวจสอบดูเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละแพคเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ สะดวกกับการโพสต์ประกาศงาน ที่กระทำเพียงครั้งเดียวและสามารถควบคุมการโพสต์ครั้งใหม่เพียงแค่กดปุ่มเปิดหรือปิด ( on/off)
 • การเลือกคนที่เหมาะสมกับงานจาก Matched list ( มี % match คำนวณมาให้) หรือจากกลุ่มคนในโซเชียลคนทำงานแนะนำมาให้ ( refer list) หรือจากการค้นหาเองโดยใช้คีย์เวิร์ดสำคัญๆ เช่น ชื่อตำแหน่งงาน ประเภทงาน ประเภทธุรกิจ สถานที่ ทักษะพิเศษของงานนั้นๆ หรือ สายการศึกษา เป็นต้น ระบบมีตัวกรองข้อมูลได้อีกเพื่อให้คุณได้เจอคนที่อยู่ในความสนใจเพียงแค่กำหนดตัวกรองเพิ่มเติมตามต้องการ
 • iProfile เป็นโปรไฟล์ออนไลน์ ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึง เห็นตัวตน และข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในความสนใจได้มากกว่ากระดาษ ช่วยให้การวิเคราะห์คุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆของแต่ละคนได้ดีกว่าเดิม
 • หากสนใจสามารถเลือกจ่ายค่าบริการ Digital Engagement เพื่อติดต่อเฉพาะบุคคลนั้นๆได้โดยตรงเพียงกดปุ่ม Approach เพื่อขอสอบถามความสนใจในประกาศงานนั้นๆ รวมถึงการนัดหมายสัมภาษณ์งาน ซึ่งเดอะจ๊อบเรียกว่า “ Digital Engagement” ทั้งสองฝ่ายจะได้รับทราบผลการทาบทาม ติดต่อและนัดหมายผ่าน “ Job status alert “ และ “chat message” โดยระบบจะทำการเก็บรวบรวมทุกข้อมูลการติดต่อไว้เพื่อความสะดวกในการค้นหาในครั้งต่อไป
 • การนำเสนอและส่งออกข้อมูล หรือ โปรไฟล์ของกลุ่มคนที่น่าสนใจและคัดเลือกแล้วให้กับผู้บริหารเพื่อทำการสัมภาษณ์งานต่อไป ระบบจะเก็บข้อมูลของทุกตำแหน่งงานที่ได้มีการนำเสนอและส่งออกข้อมูลไปเพื่อความสะดวกในการค้นหาในครั้งถัดไป
 • ระบบรายงานของผู้ใช้งานตามมาตรฐาน ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการประเมิณผลงานในด้านต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจได้คนร่วมงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ เพื่อความสำเร็จในการจ้างงานต่อไป บริการของเดอะจ๊อบอยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไข
ทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ”) รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยในการใช้หรือซื้อบริการที่จะได้อธิบายไว้ข้างล่างนี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับและรับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้แล้ว นอกจากนี้ยังถือว่าคุณได้ยอมรับที่จะผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วย นอกจากนี้บรรดารูปแบบ การยกระดับ การเปลี่ยนแปลงหรือโปรแกรมใหม่ซึ่งอาจถูกเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเข้าไปในบริการที่มีอยู่ ให้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วย ยกเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีที่คุณใช้บริการอย่างอื่นๆของเดอะจ๊อบ หรือบริการอื่นๆบนหน้าเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณอาจจะต้องผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมอีก

1. บริการของเดอะจ๊อบสำหรับสมาชิกประเภทธุรกิจ

เดอะจ๊อบอนุญาตให้ธุรกิจลงประกาศงานบนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้สมาชิกทั่วไปเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องจำกัดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ธุรกิจต้องเลือกสมัครแพคเกจการใช้งาน
ก่อน ระบบมี Digital Recruiting Tool บริการเพื่อให้เข้าถึง และง่ายต่อการใช้งานจากเทคโนโลยีในหลายๆช่องทาง เดอะจ๊อบขอสงวนสิทธิ์ซึ่งอาศัยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดขนาด การวาง และตำแหน่งของประกาศของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าประกาศของคุณบนเว็บไซต์อยู่บนเงื่อนไขการให้บริการและทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานตามประเภทแพคเกจที่คุณสมัครไว้ด้วยและปริมาณการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์


2. ความรับผิดชอบ

(ก) โดยในการใช้หรือซื้อบริการของสมาชิกประเภทธุรกิจนี้ คุณตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อ:

 1. ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมด รวมไปถึง คำบรรยายลักษณะงานเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ URLsและส่วนประกอบอื่นๆที่นำมาสร้างเนื้อหา หรือประกาศงาน ซึ่งใช้ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยตัวคุณเองหรือในนามของคุณก็ตาม, และ
 2. การกระทำใดๆที่เกิดขึ้นโดยผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานของคุณที่มีอยู่กับเดอะจ๊อบ รวมไปถึงการสั่งซื้อใดๆที่ทำขึ้น หรือค่าบริการที่เกิดขึ้นด้วย

(ข) ในกรณีที่คุณระบุว่าคุณกำลังใช้บริการนี้ในนามของธุรกิจ หรือบุคคลอื่น คุณรับทราบและตกลงว่า เดอะจ๊อบอาจจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ หรือการใช้
บริการของคุณต่อธุรกิจหรือบุคคลอื่นนั้น รวมถึงตัวแทนของธุรกิจหรือบุคคลอื่นนั้นด้วยเช่นกัน ในกรณีที่เดอะจ๊อบได้รับแจ้งว่าคุณไม่มีอำนาจ หรือไม่มีอำนาจอีกต่อไปในการทำการแทนธุรกิจ หรือบุคคลอื่นนั้น คุณตกลงว่าเดอะจ๊อบอาจจะลบคุณออกจากบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องของธุรกิจหรือบุคคลนั้นได้

(ค) คุณไม่มีสิทธิ์และไม่มีอำนาจใดๆในการ ขาย ปล่อยเช่า หรือโอนสิทธิ์ หรือส่งออกซึ่งบรรดาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปสู่บุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเดอะจ๊อบ


3. ที เจ วอลเล็ต และเหรียญ (Coin)

เดอะจ๊อบสร้างบัญชีการใช้จ่ายในระบบของคุณแสดงค่าเป็นเหรียญและผูกเข้ากับบัญชีผู้ใช้งานของคุณ (“ทีเจ วอลเล็ต”) ทีเจ วอลเล็ตไม่ถือว่าเป็นประเภทของบัญชี
เงินฝากธนาคารแต่อย่างใด และเหรียญไม่ถือว่าเป็นเครื่องมือในการชำระเงินอื่นใดนอกระบบเดอะจ๊อบ บัญชีนี้เป็นเพียงการแสดงยอดใช้จ่ายคงเหลือของคุณในระบบโดยแสดงค่าเป็นจำนวนเหรียญที่คุณซื้อมา บวกเหรียญที่ได้รับคืนกลับ (แล้วแต่กรณี) หักเหรียญที่จ่ายออกเป็นค่าสมัครแพคเกจ หรือจ่ายเป็นค่าบริการอื่นเช่น
Digital Engagement เป็นต้น

ทั้งนี้คุณสามารถสะสมจำนวนเหรียญไว้ในที เจ วอลเล็ตของคุณได้ในอัตราสูงสุดตามที่เดอะจ๊อบเป็นผู้กำหนด โดยชำระเงินตามวิธีการที่เดอะจ๊อบได้กำหนดไว้ให้

ทุกๆเหรียญในที เจ วอลเล็ตที่คุณมีในบัญชีของคุณ ไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือโอนได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้นคุณจึงควรใช้เหรียญในที เจ วอลเล็ตดังกล่าวก่อนวันหมดอายุหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หรือการสิ้นสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เหรียญในที เจ วอลเล็ตไม่ถือเป็นการก่อให้เกิดสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยนอกเหนือจากเว็บไซต์แล้ว เหรียญในที เจ วอลเล็ตไม่ถือว่ามีมูลค่าใดๆทั้งสิ้นและ
สามารถใช้ได้กับการซื้อบริการต่างๆในเว็บไซต์เดอะจ๊อบเท่านั้น นอกจากนี้เหรียญในที เจ วอลเล็ตไม่ถือว่ามีมูลค่าและไม่สามารถเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนยอดเหรียญของที เจ วอลเล็ตในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ


4. ข้อตกลงการใช้งาน

เมื่อคุณได้ทำการสมัครและเลือกซื้อแพคเกจการใช้งาน คุณสามารถลงประกาศงานได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานย่อมขึ้นอยู่กับแพคเกจที่คุณเลือกซื้อด้วย  คุณรับทราบและตกลงว่าการประกาศหนึ่งครั้งสำหรับหนึ่งงานและหนึ่งตำแหน่งโดยเฉพาะเท่านั้นนอกจากนี้คุณยังตกลงด้วยว่าคุณจะไม่และจะไม่มอบอำนาจให้ทำการหรือสนับสนุนบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประกาศใดๆ หรือการใช้บริการนี้ของเดอะจ๊อบในการ:

 • ทำหรือลงประกาศใดๆโดยปราศจากความจริงและเจตนาตามสมควรที่เกี่ยวกับการจ้างงานหรือโอกาสในงาน
 • ทำหรือลงประกาศใดๆ ที่เป็นการบิดเบือนเรื่อง งาน นายจ้าง หรือบุคคลอื่น
 • ทำหรือลงประกาศใดๆ เพื่อโอกาสในงานขายตรง ธุรกิจเครือข่าย การตลาดแบบตัวต่อตัว หรืองานใดๆที่อาจจะเรียกร้องให้มีการชำระเงิน แบกรับค่าใช้
  จ่ายใดๆ หรือสรรหาบุคคลอื่นเพื่อการจ้างงาน หรือคล้ายลักษณะการรวมกลุ่มเข้าเป็นสมาชิก การเป็นผู้แทนจำหน่ายหรืองานในลักษณะของการจ่ายค่านายหน้าทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
 • ทำหรือลงประกาศใดๆ ในประเทศไทย โดยไม่มีเลขผู้เสียภาษีประจำตัวที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ (ถ้าต้องมี) หรือทำหรือลงประกาศใดๆ ก็ตามที่อาจจะไม่
  เป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อบังคับหรือกฎหมายทางภาษีอากร
 • ทำหรือลงประกาศใดๆ ที่ไม่เป็นการเปิดเผยโดยชัดเจนว่าตำแหน่งนั้นๆเป็นงานประเภทเต็มเวลา ไม่เต็มเวลา สัญญาจ้างชั่วคราว มีค่านายหน้า สำหรับ
  โครงการระยะสั้น หรือมีข้อกำหนด เงื่อนไข หรือค่าตอบแทนโดยเฉพาะในการทำงาน
 • ใช้ระบบส่งอีเมลล์ในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมากหรือติดต่อผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับการจ้างงาน หรือ
  โอกาสในงานที่ได้ลงรายละเอียดไว้ในประกาศที่ยังมีอายุใช้งานอยู่
 • ติดตาม รบกวน หรือติดต่อผู้สมัครงานใดๆ ที่ได้เคยแจ้งความประสงค์ไม่ให้ทำการติดต่อ
 • ทำหรือลงประกาศใดๆ สำหรับงานที่อาจจะฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติใดๆที่ใช้บังคับ
 • ทำหรือลงประกาศใดๆ โดยเป็นการเจตนาบิดเบือนหรือแสดงข้อความอันเป็น
 • ทำหรือลงประกาศใดๆ ให้เข้าร่วมในงาน การจ้างงาน ธุรกรรม การชักชวน หรือการสรรหาบุคคลใดๆ ที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนต่อการเลือกปฏิบัติในการ
  จ้างงาน กฎหมายกฎ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติใดๆในประเทศไทยซึ่งเป็นที่ที่การจ้างงานนั้นจะเกิดขึ้น รวมทั้งรัฐและประเทศอื่นๆด้วย
 • เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในการกระทำหรือธุรกิจใดๆที่อาจจะเป็นหรืออาจจะนำไปสู่การฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย
 • ใช้วิธีหรือรูปแบบใดๆ ของร่องรอยหรือส่วนย่อหรือส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด เข้าถึง แก้ไข หรือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ยกเว้นเสียแต่ได้รับ
  ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเดอะจ๊อบ
 • ทำซ้ำ แก้ไข แยก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานที่แตกออกมาจากบริการ เว็บไซต์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเสียแต่ได้รับความยินยอมเป็น
  ลายลักษณ์อักษรจากเดอะจ๊อบ
 • ทำหรือลงประกาศใดๆ ที่อาจจะมีมัลแวร์ สปายแวร์ หรือรหัสอันตรายต่างๆ หรือรบกวนการดำเนินงานของบริการหรืออุปกรณ์ หรือระบบใดๆ หรือฝ่าฝืน
  หรือขัดขวางระบบความปลอดภัยใดๆของเดอะจ๊อบและอื่นๆ  และ
 • เปิดเผย ประกาศ แจกจ่าย หรือใช้ซึ่งข้อมูลใดๆที่ได้รับมาจาก หรือได้มีการลงไว้ในเว็บไซต์ โดยปราศจากการอนุญาตจากเดอะจ๊อบหรือผู้เป็นเจ้าของ หรือ
  อาจจะเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในเรื่องนั้นๆ

คุณรับทราบและตกลงว่าเดอะจ๊อบไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหรือลงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ และด้วยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียว เดอะจ๊อบอาจจะแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบประกาศใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ โดยอาจจะมีหรือไม่มีการบอกกล่าวก็ได้ และโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าประกาศนั้นๆได้รับการตกลงหรือประกาศบนเว็บไซต์มาก่อนก็ตาม


5. การซื้อเหรียญ ค่าธรรมเนียม การชำระเงิน และการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

ในการซื้อเหรียญสำหรับสามชิกประเภทธุรกิจนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมไปถึงภาษี ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่างๆ (กรณีที่ชำระเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลท้องถิ่น) ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงการซื้อเหรียญทั้งหมดที่คุณได้ทำขึ้นเอง หรือในกรณีที่บุคคลอื่นทำขึ้นโดยใช้บัญชีของคุณ การซื้อเหรียญสามารถชำระเป็นเงินสกุลท้องถิ่น (ประเทศไทย เป็นบาท) หรือหากต้องการชำระเป็นเงินสกุลอื่นเช่น US$ คุณตกลงจะชำระค่าซื้อเหรียญในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินสกุลนั้นๆตามประกาศ ณ วันซื้อ หรือตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินสกุลนั้นๆที่เดอะจ๊อบกำหนดไว้ในขณะเวลานั้น(“อัตรา”) จำนวนเงินและค่าซื้อเหรียญที่ชำระแล้วทั้งหมดจะไม่สามารถเรียกคืนและโอนสิทธิได้ ทั้งนี้คุณจะได้รับเหรียญเข้าในบัญชีของคุณตามจำนวนที่ซื้อในแต่ละครั้งและใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (อีเลคโทรนิค) ผ่านทางเว็บไซต์ภายหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น

การใช้จ่ายเหรียญเพื่อการสมัครแพคเกจการใช้งาน และจ่ายเหรียญเพื่อค่าบริการDigital Engagement หรือบริการอื่นๆทั้งหมดที่คุณได้ทำขึ้น หรือในกรณีบุคคลอื่นทำขึ้นโดยใช้บัญชีของคุณ (“ค่าบริการ”) จำนวนเหรียญ หรือค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดจะไม่สามารถเรียกคืนและโอนสิทธิได้

ถ้าคุณยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณ เดอะจ๊อบถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เดอะจ๊อบขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเหรียญหรือเงินค่าบริการใดๆทุกกรณี และทุกๆเหรียญในที เจ วอลเล็ตที่คุณมีในบัญชีของคุณ ไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือโอนได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้นคุณจึงควรใช้
เหรียญในที เจ วอลเล็ตดังกล่าวก่อนวันหมดอายุหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หรือการสิ้นสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ คุณสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานใหม่โดยไม่มีผลผูกพันอันใดกับบัญชีใช้งานเดิมที่คุณยกเลิกไปแล้ว


6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

คุณให้สิทธิแบบไม่ผูกขาด ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ให้อนุญาตย่อยได้ และโอนการอนุญาตได้ ในการใช้ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ดำเนินการ แจกจ่าย และเผยแพร่
เนื้อหา ข้อมูล และการลงประกาศต่างๆของคุณแก่เดอะจ๊อบ เพื่อการดำเนินการในการให้บริการของเดอะจ๊อบ รวมถึงการใดๆที่มีจุดประสงค์เพื่อทำการตลาด และ
สนับสนุนบริการของเดอะจ๊อบ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม หรือต้องบอกกล่าวหรือให้ค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้คุณขอแถลงและรับประกัน
ว่าคุณเป็นเจ้าของและมีสิทธิทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลเนื้อหา ประกาศ เครื่องหมายการค้า หรือตราสัญลักษณ์ที่คุณได้ใช้บนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบ

คุณตกลงว่าในกรณีที่คุณได้ให้คำแนะนำ หรือ การตอบรับเกี่ยวกับบริการ ของเดอะจ๊อบแก่เดอะจ๊อบ เดอะจ๊อบสามารถนำข้อมูลคำแนะนำหรือการตอบรับดังกล่าวของคุณไปใช้หรือเปิดเผยได้ในทุกกรณี โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม หรือต้องบอกกล่าว หรือให้ค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้เดอะจ๊อบขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียว

คุณรับทราบและยอมรับว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ถูกนำมาใช้ หรือมีอยู่ในบริการเพื่อสมาชิกประเภทธุรกิจนี้ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ให้บริการโดยเดอะจ๊อบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่เดอะจ๊อบนำมาใช้เพื่อการให้บริการสมาชิกประเภทธุรกิจ หรือข้อมูลใดๆที่อยู่ในเวบไซต์หรือบริการอื่นๆ รวมไปถึงการทำให้ทันสมัย การปรับปรุง การพัฒนา รูปแบบใหม่ หรือบริการรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ หรือบริการรวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆ เป็นสิทธิของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียว หรือเดอะจ๊อบได้รับอนุญาตมาโดยถูกต้อง และเดอะจ๊อบเป็นเจ้าของและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ข้อตกลงและเงื่อไนไขการให้บริการฉบับนี้ไม่มีข้อความใดแสดงถึงหรือสามารถตีความได้ว่าได้มีการโอนสิทธิหรืออนุญาตไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือสิทธิใดๆในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแก่คุณหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ทั้งคุณและเดอะจ๊อบต่างไม่ถือว่ามีสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นของบุคคลอื่น


7. การปฏิเสธความรับผิดชอบในคำรับรองและรับประกันต่างๆ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เดอะจ๊อบปฏิเสธในการคำรับรองและรับประกันทั้งหมดทั้งทีได้แจ้งไว้โดยชัดเจนหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมไปถึง:

 • (ก) คำรับรองและรับประกันโดยนัยทั้งหมดในความพอใจในคุณภาพ การค้าสมรรถภาพในบริการเพื่อจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ
 • (ข) ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ ข้อมูลและเนื่อหาทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์เป็นไปตามสภาพและปริมาณที่
  มีอยู่
 • (ค) ประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ ที่จะไม่ถูกทำให้ชะงักหรือขัดจังหวะหรือการไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลย และ
 • (ง) บริการจะไม่มีไวรัสหรือโปรแกรมหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆทั้งสิ้น

8. ข้อจำกัดในความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตแม้ว่าจะมีข้อกำหนดระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างไรก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรูปแบบการกระทำที่ได้ระบุไว้ในสัญญา การละเมิด หรือการกระทำใดๆก็ตาม รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อของเดอะจ๊อบหรือบริษัทในเครือ จะไม่มีกรณีใดที่เดอะจ๊อบจะต้องรับผิดต่อคุณในความเสียหายโดยอ้อมค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายสืบเนื่องหรือค่าเสียหายในการสูญเสียข้อมูล โอกาส รายได้ หรือผลกำไร ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการนี้หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างไรก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรูปแบบการกระทำที่ได้ระบุไว้ในสัญญา การละเมิด หรือการกระทำใดๆก็ตาม รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อของเดอะจ๊อบ จะไม่มีกรณีใดที่ความรับผิดที่เกิดจากการให้บริการของเดอะจ๊อบเกินไปกว่า:

 • (ก) ห้าเท่าของค่าบริการทั้งหมดที่คุณชำระแล้ว หรือ ที่คุณจะต้องชำระแก่เดอะจ๊อบ ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนก่อนเหตุการณ์ หรือ (ถ้ามี)
 • (ข) 150.00 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

จำนวนใดก็ตามที่มูลค่าน้อยกว่า


9. ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงว่าจะไม่มีการกระทำใดๆเพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย และจะยกเว้นความรับผิดให้แก่เดอะจ๊อบ บริษัทในเครือของเดอะจ๊อบ และกรรมการ เจ้าหน้าที่
ตัวแทน ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน และลูกจ้างของเดอะจ๊อบจากความเสียหาย ความสูญเสียการเรียกร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล อันเกิดมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้หรือบริการบนเว็บไซต์หรือการไม่ยอมรับ หรือไม่เห็นด้วยต่อข้อตกลงใดๆ รวมไปถึงคำรับรองตามข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันการให้บริการนี้ หรือไม่เห็นด้วยในข้อกฏหมาย หรือสิทธิ์ใดๆของบุคคลอื่น


10. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

เดอะจ๊อบขอสงวนสิทธิ์ซึ่งอาศัยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับให้ทันสมัย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ซึ่งจะมีบ้างเป็นครั้งคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โดยคุณเข้าใจและตกลงว่าคุณจะตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นประจำอยู่เสมอ

สำหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางบริการนี้ หรือบริการของเดอะจ๊อบ เว็บไซต์ หรือโดย ช่องทางอื่นๆที่เดอะจ๊อบจะเป็นผู้กำหนด ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ คุณอาจจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณและ หยุดการใช้บริการนี้ได้ ทั้งนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ มีผลบังคับใช้ และหากคุณยังคงใช้บริการต่อไปนั้น ให้ถือว่าคุณยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆแล้ว


11. ข้อกำหนดทั่วไป

 • (ก) คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน เว้นเสียแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในที่นี้
 • (ข) เว้นเสียแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในที่นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานจะยังคงเดิมและให้นำ
  มาปรับใช้กับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้เสมือนกับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดได้ถูกกำหนดไว้ในที่นี้โดยทั้งสิ้นโดยอนุโลม ใน
  กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดใดๆที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และข้อกำหนดใดๆที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการให้ถือตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้